Thông Báo Tuyển Dụng Công Ty Cổ Phần MITECHCO

CÔNG TY CỔ PHẦN MITECHCO THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG: Năm 2016 đánh dấu sự xuất hiện của MITECHCO – Mica Miền Bắc trên thị trường Việt Nam. Trải qua nhiều năm hoạt động MITECHCO ngày càng lớn mạnh và khẳng định vị trí dẫn đầu … Chi tiết

Đối Tác Và Doanh Nghiệp Lớn Đã Đặt Hàng

Tin Tức

Tin Tức